Lĩnh vực
Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND các cấp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/KH-UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND các cấp năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 01-KH-UBND_0001.pdf