Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Hải An huyện Hải Hậu đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 9458/QĐ-UBND.
Ngày ban hành 02/12/2021
Ngày hiệu lực 02/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Hải An huyện Hải Hậu đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
Người ký duyệt Phạm Vinh Dự
Tài liệu đính kèm 9458-QĐUBND.pdf