Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tinh hình mới
Số ký hiệu văn bản 03-CTr/LĐLĐ
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tinh hình mới
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Liên đoàn Lao động
Người ký duyệt Trần Thị Thúy Đoan
Tài liệu đính kèm 03-CTr-LĐLĐ.pdf