Lĩnh vực
Kho bạc Nhà nước Thông báo công tác khóa sổ quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 01/TB-KBNN
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Kho bạc Nhà nước Thông báo công tác khóa sổ quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KBNN Hải Hậu thông báo công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2021.pdf