Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 2739/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 04KQ_dau_gia_KDC_Hai_Thanh.pdf
PL_KQ_dau_gia_KDC_thuong_mai_Hai_Thanh.pdf