Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022
Số ký hiệu văn bản 9633/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/12/2021
Ngày hiệu lực 14/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 9633-qd-ubnd_0001.pdf