Lĩnh vực
Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 69/CV-KBNN
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt Lê Anh Thuấn
Tài liệu đính kèm 69-cv-kbnn.pdf