Lĩnh vực
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác dân vận
Số ký hiệu văn bản 02-CTr/BDVHU
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác dân vận
Hình thức văn bản Chương trình hành động
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Lại Văn Hà
Tài liệu đính kèm 02-ctr-bdvhu_0001.pdf