Lĩnh vực
Thông báo tạm ngừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông
Số ký hiệu văn bản 86/KBHH-TB
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo tạm ngừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Kho Bạc Nhà Nước Hải Hậu
Người ký duyệt Lê Anh Thuấn
Tài liệu đính kèm 86-kbhh.pdf