Lĩnh vực
Phương án đảm bảo an toàn tại cuộc học đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 11 xã và Khu dân cư thương mại xã Hải Thanh huyện Hải Hậu trong trạng thái thích ứng, bình thường mới
Số ký hiệu văn bản 18/PA-CT
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Phương án đảm bảo an toàn tại cuộc học đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 11 xã và Khu dân cư thương mại xã Hải Thanh huyện Hải Hậu trong trạng thái thích ứng, bình thường mới
Hình thức văn bản Phương Án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công ty đấu giá HD Xuân Trường
Người ký duyệt Lê Huy Thông
Tài liệu đính kèm 18-pa-ct.pdf
18-pact.pdf