Lĩnh vực
Công văn tổng hợp hợp ý kiến đối thoại
Số ký hiệu văn bản 189-CV/HNDH
Ngày ban hành 10/10/2021
Ngày hiệu lực 10/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn tổng hợp hợp ý kiến đối thoại
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông Dân huyện
Người ký duyệt Mai Xuân Hòa
Tài liệu đính kèm 189-cv-hndh_0001.pdf