Lĩnh vực
CÔNG ĐIỆN KHẨN về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp
Số ký hiệu văn bản 14/CĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2021
Ngày hiệu lực 09/10/2021
Trích yếu nội dung CÔNG ĐIỆN KHẨN về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 14__cd-ubnd_0001.pdf