Lĩnh vực
Công điện nâng cao chất lượng khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1286/CĐ-BCH
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung Công điện nâng cao chất lượng khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022
Hình thức văn bản Công điện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Nguyễn Minh Tiến
Tài liệu đính kèm 1286-cd-bch_0001.pdf