image banner
Lĩnh vực
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 04/2021/TT-BTP
Ngày ban hành 21/06/2021
Ngày hiệu lực 21/06/2021
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP
Hình thức văn bản Thông tư
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Lê Thành Long
Tài liệu đính kèm 04_2021_tt-btp.pdf