image banner
Lĩnh vực
Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số ký hiệu văn bản 03/2021/TT-BNV
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Hình thức văn bản Thông tư
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm tt-03-bnv-2021-nang_luong_2021.pdf