Lĩnh vực
Công văn tuyển chọn điều tra viên điều tra cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Số ký hiệu văn bản 06/CV-BCĐ
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung Công văn tuyển chọn điều tra viên điều tra cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt Đỗ Mạnh Thắng
Tài liệu đính kèm 06-cvbcd_0001.pdf