Lĩnh vực
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 73/TB-UBND
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND tỉnh Nam Định
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm 73-tb-ubnd.pdf