Lĩnh vực
Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hậu khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 07/TB-UBBC
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hải Hậu khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản, tài liệu bầu cử
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 07-tb-ubbc_0001.pdf