image banner
Lĩnh vực
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 07/2020/TT-BTP
Ngày ban hành 21/12/2020
Ngày hiệu lực 21/12/2020
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Thông tư
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Lê Thành Long
Tài liệu đính kèm thong-tu-07-2020-tt-btp.pdf