Lĩnh vực
Hướng dẫn vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 07/HD-MT-BTT
Ngày ban hành 08/10/2020
Ngày hiệu lực 08/10/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND-MTTQ
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 07-hd-mt-btt.pdf