Lĩnh vực
Nghị định quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại năm 2011
Số ký hiệu văn bản 124/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/10/2020
Ngày hiệu lực 19/10/2020
Trích yếu nội dung Nghị định quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại năm 2011
Hình thức văn bản Nghị định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 124-2020-nd-cp.pdf