Lĩnh vực
Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2020
Số ký hiệu văn bản 04-HD/BTGHU
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày hiệu lực 21/09/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Đinh Xuân Vương
Tài liệu đính kèm 04-hd-btghu.pdf