Lĩnh vực
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
Số ký hiệu văn bản 01-KH/BCĐ
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày hiệu lực 14/09/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban Dân vận
Người ký duyệt Trần Minh Hải
Tài liệu đính kèm kh01bcd_2020-09-15_1504.signed.pdf