image banner
Lĩnh vực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu văn bản 63/2020/QH14 (Sao y số 09/SY-CTN)
Ngày ban hành 28/06/2020
Ngày hiệu lực 28/06/2020
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Hình thức văn bản Luật
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư Pháp
Người ký duyệt Phạm Văn Hà
Tài liệu đính kèm luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-luat-ban-hanh-vbqppl.pdf