Lĩnh vực
Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 về công tác phòng chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 01/QCPH-UBND-UBMTTQ
Ngày ban hành 20/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 về công tác phòng chống tham nhũng
Hình thức văn bản Quy chế phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Thanh tra
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm 01-qcph.pdf