image banner
Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020
Số ký hiệu văn bản 42/KH-BATGT
Ngày ban hành 08/06/2020
Ngày hiệu lực 08/06/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban An Toàn Giao Thông
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 42-kh-ubnd.pdf