Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 1211/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND tỉnh Nam Định
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 1331-2020.pdf
ds_ho_ngheo_hai_hau.pdf