Lĩnh vực
Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Số ký hiệu văn bản 1138/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2020
Ngày hiệu lực 18/05/2020
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND tỉnh Nam Định
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 1289-2020.pdf
ds_trinh_phe_duyet_hai_hau.pdf