Lĩnh vực
Công văn về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 01/HĐKH
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Công văn về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 01-hdkh-da-gop.pdf