Lĩnh vực
Chỉ thị về thực hhiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 16/CT-TTg
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị về thực hhiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 16.ctttgcovit.pdf