Lĩnh vực
Hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 01/HD-BCĐ
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày hiệu lực 23/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực BCĐ xây dựng NTM
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 01-hd-bcd..pdf