Lĩnh vực
Chương trình giám sát của ban pháp chế HĐND huyện năm 2020
Số ký hiệu văn bản 08/CTr-HĐND
Ngày ban hành 27/12/2019
Ngày hiệu lực 27/12/2019
Trích yếu nội dung Chương trình giám sát của ban pháp chế HĐND huyện năm 2020
Hình thức văn bản Ban pháp chế HĐND
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Quang Hưng
Tài liệu đính kèm 08-ctr-hdnd.pdf