Lĩnh vực
Công văn về tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí NTM và lập hồ sơ đề nghị thẩm định NTM năm 2019
Số ký hiệu văn bản 03/BCĐ-NTM
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Trích yếu nội dung Công văn về tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí NTM và lập hồ sơ đề nghị thẩm định NTM năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực BCĐ xây dựng NTM
Người ký duyệt Vũ Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm 03-bcd-ntm.pdf