Lĩnh vực
Công văn về việc lấy ý kiến và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB
Số ký hiệu văn bản 01/HĐ
Ngày ban hành 26/12/2019
Ngày hiệu lực 24/12/2019
Trích yếu nội dung Công văn về việc lấy ý kiến và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giải Phòng Mặt Bằng huyện
Người ký duyệt Đỗ Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 01-hd.pdf