Lĩnh vực
V/v Hướng dẫn bệnh lở mồm long móng, phòng và điều trị kế phát
Số ký hiệu văn bản 53/HD-TTDVNN
Ngày ban hành 03/12/2019
Ngày hiệu lực 02/12/2019
Trích yếu nội dung V/v Hướng dẫn bệnh lở mồm long móng, phòng và điều trị kế phát
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Trung tâm dịch vụ NN
Người ký duyệt Phạm Văn Luyện
Tài liệu đính kèm 53-hd-ttdvnn.pdf