Lĩnh vực
V/v tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
Số ký hiệu văn bản 13-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 11/11/2019
Ngày hiệu lực 18/09/2019
Trích yếu nội dung V/v tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Cẩm Tú
Tài liệu đính kèm 13qdubkttw.pdf