Lĩnh vực
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Số ký hiệu văn bản 118/KH-UBND
Ngày ban hành 07/10/2019
Ngày hiệu lực 07/10/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 118-kh.pdf