Lĩnh vực
V/v kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Số ký hiệu văn bản 132-BS/HU
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày hiệu lực 30/09/2019
Trích yếu nội dung V/v kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Trần Văn Quế
Tài liệu đính kèm 132-bshu.pdf