Lĩnh vực
V/v Sắp xếp đơn vị hành chính xã Hải Toàn vào xã Hải An
Số ký hiệu văn bản Số 68/ĐA-UBND
Ngày ban hành 25/07/2019
Ngày hiệu lực 22/07/2019
Trích yếu nội dung V/v Sắp xếp đơn vị hành chính xã Hải Toàn vào xã Hải An
Hình thức văn bản Kế hoạch phối hợp
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đỗ Hải Điền
Tài liệu đính kèm so-68-da-ubnd.pdf