image banner
Lĩnh vực
V/v thu nộp phiếu điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2019
Số ký hiệu văn bản Số 26/CV-CCTKHH
Ngày ban hành 16/07/2019
Ngày hiệu lực 16/07/2019
Trích yếu nội dung V/v thu nộp phiếu điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2019
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Chi Cục Thống Kê Hải Hậu
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm so-26cv-cctkhh.pdf