Lĩnh vực
V/v giới thiệu chức danh chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu khóa X, Nhiệm kỳ 2018-2023
Số ký hiệu văn bản Số 04-TB/HNDH
Ngày ban hành 03/07/2019
Ngày hiệu lực 02/07/2019
Trích yếu nội dung V/v giới thiệu chức danh chữ ký đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu khóa X, Nhiệm kỳ 2018-2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Nông Dân huyện
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm 04-tb-hndh.pdf