Lĩnh vực
V/v chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 195/QĐ-TW
Ngày ban hành 01/07/2019
Ngày hiệu lực 18/07/2019
Trích yếu nội dung V/v chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Kiểm Tra
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm sl122-hu-qd195tw-.pdf