Lĩnh vực
V/v hướng dẫn nội dung hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2019
Số ký hiệu văn bản Số 04/CV-VPĐp NTM
Ngày ban hành 17/06/2019
Ngày hiệu lực 17/06/2019
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn nội dung hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng Điều Phối - NTM
Người ký duyệt Vũ văn Triển
Tài liệu đính kèm 04-cv-vpdpntm.pdf