Lĩnh vực
V/v Kiểm đếm công trình, tài sản cây cối, hoa màu, vật nuôi phục vụ dự án xây dựng khu dân cư thương mại Hải Thanh
Số ký hiệu văn bản Số 01/KH-HĐ
Ngày ban hành 11/06/2019
Ngày hiệu lực 03/06/2019
Trích yếu nội dung V/v Kiểm đếm công trình, tài sản cây cối, hoa màu, vật nuôi phục vụ dự án xây dựng khu dân cư thương mại Hải Thanh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Giải Phòng Mặt Bằng huyện
Người ký duyệt Đỗ Trung Kiên
Tài liệu đính kèm so-01-kh-hd.pdf