Lĩnh vực
V/v Huy động nhân lực làm nhiệm vụ
Số ký hiệu văn bản số 37/PA-UBND
Ngày ban hành 04/06/2019
Ngày hiệu lực 04/06/2019
Trích yếu nội dung V/v Huy động nhân lực làm nhiệm vụ
Hình thức văn bản Phương Án
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Vũ Ngọc Trường
Tài liệu đính kèm 37pa-ubnd.pdf