Lĩnh vực
V/v Đăng ký xây dựng xóm, tổ dân phố, xã, thị trấn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 và năm 2020
Số ký hiệu văn bản Số 03/CV-NTM
Ngày ban hành 14/05/2019
Ngày hiệu lực 14/05/2019
Trích yếu nội dung V/v Đăng ký xây dựng xóm, tổ dân phố, xã, thị trấn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 và năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng Điều Phối - NTM
Người ký duyệt Vũ Văn Triển
Tài liệu đính kèm 03_cv-ntm.pdf