image banner
Lĩnh vực
TT hướng dẫn một số điều của NĐ 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng.....
Số ký hiệu văn bản Số 170/2018/TT-BQP
Ngày ban hành 16/12/2018
Ngày hiệu lực 16/12/2018
Trích yếu nội dung TT hướng dẫn một số điều của NĐ 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng.....
Hình thức văn bản Thông tư
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực .
Người ký duyệt Ngô Xuân Lịch
Tài liệu đính kèm 170_qs.pdf