Lĩnh vực
V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp cơ sở
Số ký hiệu văn bản Số 02-Qi/HU
Ngày ban hành 05/03/2019
Ngày hiệu lực 05/03/2019
Trích yếu nội dung V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp cơ sở
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Mai Văn Quyết
Tài liệu đính kèm 02_qd-hu.pdf