Lĩnh vực
V/v Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
Số ký hiệu văn bản Số 05/BATGT
Ngày ban hành 06/12/2018
Ngày hiệu lực 06/12/2018
Trích yếu nội dung V/v Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2018
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ban An Toàn Giao Thông
Người ký duyệt Đỗ Trung Kiên
Tài liệu đính kèm 05_batgt.pdf