Lĩnh vực
V/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Số ký hiệu văn bản Số 01-QĐi/HU
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày hiệu lực 30/11/2018
Trích yếu nội dung V/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Hình thức văn bản Quy định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Mai Văn Quyết
Tài liệu đính kèm 01_qd-hu.pdf